ETMK

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) hakkında
http://www.etmk.org.tr

1988 yılında Ankara’da kurulan Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK), Türkiye’de endüstriyel tasarım alanında çalışmalar yapan tek mesleki örgüttür. 80’li yılların ortalarında bir grup endüstriyel tasarımcı tarafından kurulan ETMK’nın bugün yurtiçinde ve yurtdışında toplam 450 üyesi vardır; derneğin İstanbul Şubesi 1998 yılında, İzmir Şubesi 2011 yılında, Ankara Şubesi ise 2012 yılında açılmıştır. ETMK’nın temel hedefi, endüstri ürünleri tasarımı mesleğini topluma tanıtmak, tasarımcıların hak ve yetkilerini oluşturmak ve korumak, meslektaşlar arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, topluma tasarlanmış nitelikli ürünler sunulmasını sağlamak amacıyla ilgili kuruluşlarla üretici ve tüketici düzeyinde çalışmalar yapmaktır.

ETMK, bugüne kadar açtığı sergiler, düzenlediği ve desteklediği yarışmalar, yayımladığı kitap ve kataloglar, gerçekleştirdiği panel ve eğitim çalışmalarıyla endüstriyel tasarımı  meslektaşlar, üreticiler ve kullanıcılar açısından ortak platformlarda ele almayı amaçlamaktadır. Toplumun çeşitli kesimlerine ve endüstriye ulaşarak, endüstriyel tasarımın yerel ve küresel pazardaki artan önemini göstermek, Türk tasarımcıların birikimini ve katkılarını paylaşmak ETMK’nın başlıca hedefleridir. Bu hedeflere ulaşma yönünde ETMK her yıl birçok etkinlik gerçekleştirmekte ve çalışmalarını belgelemekte,katılan üyeler ve görsel ve yazılı medya ile ilgilenenler için dökümantasyon ve yönetim ile ilgili bilgileri sunmaktadır.

ETMK web sitesi, üye mail grubu ve ETMK Platform isimli, endüstriyel  tasarımcılardan oluşan mail grubu her türlü iletişim ağı olarak kullanılmaktadır. ETMK 2011 yılında Taipei’de gerçekleşen IDA (Uluslararası Tasarım Birliği) Konferansı beraberindeki ICSID( Uluslararası Endüstriyel Tasarım Toplulukları Konseyi Genel Kurulu’na katılmış ve üyelik başvurusu onaylanarak, ICSID üyesi olmuştur.