KRONOLOJİ


Osmanlı Bankası'nın Kurulması, 1856

Bir İngiliz girişimi olarak kurulmuştur. Merkezi İstanbul'da olan bankanın idare merkezi Londra bulunmaktaydı. Bankanın aktivitesi bütünüyle ticari olup, imparatorluğun parasal ve finansal düzensizlikleri ile ilgili hemen hemen hiç faaliyeti yoktur. Osmanlı Bankası Borçlar İdaresi (Düyün-u Umumiye) ve Reji İdaresi ile birlikte, Osmanlı ekonomisi ve mali hayatını kontrol eden en önemli Fransız-İngiliz ortaklıklarından biri olarak anılmıştır.


>Referans

Osmanlı'dan Günümüze Tekel, TTV, SY, 2000