MANİFESTO

Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi

Kavram olarak,

Türkiye’de endüstriyel tasarımına dair bellek oluşturmak amacıyla ortaya çıkmış bir inisiyatiftir.

Yaşadığımız coğrafyaya ve bu coğrafyanın endüstriyel tasarımına, endüstriyel tasarımcılarına odaklanır.

Tasarım tarihini; Osmanlı modernleşmesinin görünürlüğü ve sanayileşmesi bağlamında 1830’lardan, Tanzimat döneminden başlatır.

Geçmişten günümüze, ürün tasarımının başlangıç, değişim ve gelişimine ışık tutacak her türlü ürün, bilgi ve belgeyi kayıt altına almayı hedefler.

Fiziksel bir müzenin ön çalışması olup, aynı zamanda tamamlayıcısıdır.

 

Yöntem olarak,

Yapılmış ve yapılmakta olan bilimsel çalışmalar, araştırmalardan kaynak temin ederek içeriğini geliştirir.

Sistemli bir başlangıç sunar; katkılarla gelişir.

Yenilenen bilgiler ve belgeler ışığında her daim değişime ve dönüşüme açıktır.

 

İçerik olarak,

Tarihsel süreçlerin kronolojisini, “dünya endüstriyel tasarımı”, “ülkenin önemli dönüm noktaları”, “endüstriyel tasarımı etkileyen unsurlar, olaylar”, “endüstriyel tasarımlar ve tasarımcılar” şeklinde 4 farklı aks üzerinden ele alır.

“Koleksiyonlarını”, ürünler, sektörler-firmalar, eğitim kurumları, endüstriyel tasarımcılar-tasarım ofisleri ve kavramsal projeler üzerine gruplar.

Akademik bilgilere ulaşılabilecek bir arşiv alanı sunar.

Dinamik bir yapı kazanabilmek için dönemsel sergiler önerir.


Hitap ettiği kitleler olarak,

Yurtiçi ve yurtdışından;

Endüstriyel tasarıma ilgi duyan ve tasarım hakkında bilgi-fikir sahibi olmak isteyen bireyler,

Endüstriyel tasarımdan faydalananlar,

Endüstriyel tasarım profesyonelleri,

Üreticiler, firmalar, yatırımcılar ve marka sahipleri,

Endüstriyel tasarım ve ilişkili tüm teknik/sosyal bilim konularında çalışan-araştıran akademisyenler,

Endüstriyel tasarım öğrencileri öncelikli olarak sayılır.

 

Etik olarak,

Bağımsızdır,

Paylaşımcıdır,

Kapsayıcıdır,

Eşitlikçidir,

Özgündür,

Açık ve davetkardır,

Demokratiktir,

Objektiftir.

 

 

KOLEKSİYON

ETSM koleksiyonunun, Türkiye'de endüstriyel tasarıma değin ürün, proje, belge, bilgi ve görselleri kapsaması hedeflenmektedir.

KRONOLOJİ

ETSM Tasarım Tarihi Çizelgesi, Türk tasarım tarihi gelişiminin ana hatlarını göstermeyi amaçlamaktadır.