PROJE HAKKINDA

 Endüstriyel Tasarım Sektörünün Global Rekabet Gücünün Artırılması: Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK), Türk endüstriyel tasarım alanındaki ürün, hizmet ve gelişmeleri küresel ölçekte tanıtma ve daha etkin şekilde pazarlama ile Türkiye ürün tasarımı belleğini oluşturacak sürdürülebilir bir yapı kurulması yönünde çalışmalar yapılması gerekliliği üzerinde durmaktadır. ETMK bu düşüncelerden hareketle, Türkiye’de özgün ürün tasarımı konusunda geçmişten günümüze gerçekleşen üretim ve tasarım süreci ile üretici ve tasarımcılara dair nesne ve arşiv malzemesini bir araya getirerek, küresel ortamda paylaşılması yönünde bir proje hazırlamıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na 23.03.2011 tarihinde ETMK tarafından yapılan ‘Endüstriyel Tasarım Sektörünün Global Rekabet Gücünün Artırılması: Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi’ başvurusu kabul edilmiş ve 12 ay devam edecek proje süreci 21.07.2011 tarihinde başlamıştır.

Proje süresince gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:
1. Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı açılması:
– Bir kütüphane ve arşiv oluşturulması,
– Gereksinim analizi anketi yapılması,
– Endüstriyel tasarım sektörü envanter çalışması yapılması,
– Sektörel toplantılar organize edilmesi,
– Ticaret ataşelikleri ve iş konseyleri ile ilişki kurularak Türk endüstriyel tasarımcıların yurt içi ve yurt dışı tanıtımının yapılma çalışması,
– Çocuklara ve gençlere yönelik tasarım atölyelerinin gerçekleştirilmesi,
– Bir kapanış sergisi organize edilmesi.
2. Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi (ETSM) kurulması:
– Çalışma grubu ve danışma kurulu oluşturulması,
– Arama konferansı düzenlenmesi,
– Müze koleksiyon politikası oluşturulması,
– Müze koleksiyonu toplama ve belgeleme çalışmaları yapılması,
– Bir müze manifestosu yazılması ve yaygınlaştırılması,
– Bir müzeolojik rapor yayınlanması.
Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı
Projenin iki ayağından biri olan Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı’nın Türk endüstriyel tasarım sektörünün dışarıya açılan bir yüzü ve vitrini olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır. Ajansın kurulumu aşamasında yürütülen çalışmalar kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir.

Gereksinim analizi anketi ile endüstriyel tasarım sektörünün ihtiyaçları ve sektöre mensup kişilerin ajans ve müzeden beklentileri değerlendirilmiş olacak ve ajansın ileriye yönelik stratejileri bu gereksinimler de göz önüne alınarak tasarlanacaktır. Beyoğlu Belediyesi ile işbirliği içinde gençlere ve çocuklara yönelik 4 adet tasarım atölyesi organize edilmektedir. Endüstriyel tasarım tanıtım filmi, projenin ve endüstriyel tasarım sektörün yurt içi ve yurt dışı mecralarda tanıtılması için kullanılacaktır.

Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı’nda, ETMK’nın yıllardır biriktirdiği bilgilere dayanan profesyonel bir dokümantasyon arşivi düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra, endüstriyel tasarımla ilgili yerli ve yabancı yayın ile görsel / işitsel malzemenin bulunduğu bir kütüphane kurulumuna başlanmıştır.

Projede, 11 ay boyunca her ay 1 sektörden işletme sahipleri, genel müdür, pazarlama müdürü, tasarım yöneticisi ya da sektörel dernek yöneticileri ile o sektörde uzmanlaşmış tasarımcıların bir araya getirilmesi için 11 adet sektörel toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu toplantılardan bugüne dek gerçekleşenler şöyle sıralanabilir: Ambalaj, Züccaciye, Deniz Ulaşım Araçları, Kara Ulaşım ve Yatırım Araçları ve Kuyumculuk, Mücevher ve Lüks Ev Aksesuarları.

 

Proje Destekçileri ve İştirakçileri