ETSM

 Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi (ETSM)

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye’de özgün ürün tasarımı konusunda geçmişten günümüze gerçekleşen üretim ve tasarım süreçlerinin kaydını tutmak, üretici ve tasarımcılara dair nesne ve arşiv malzemesini bir araya getirerek bir tasarım belleği oluşturmak üzere bir Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi kurma çalışması başlatmıştır.

Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi (ETSM), orta vadede kurulması hedeflenen müzeye bir hazırlık niteliğinde, internet üzerinden ziyaret edilecek sanal bir müze platformu olarak tasarlanmaktadır. Günümüzde birçok müze koleksiyonu sanal müzelerde sergilemekte, çağdaş müzeciliğin araştırma, eğitim ve iletişime dair tüm işlevleri daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla sanal ortama taşınmaktadır. ETSM de bu yöndeki gelişmelere paralel olarak Türk endüstriyel tasarımını küresel ortamda görünür kılmak ve tasarım bilincini yaygınlaştırmak üzere projelendirilmiş bir çalışmadır.

ETSM’nin içerik ve koleksiyon politikasını belirlemek üzere, Ekim ayında İstanbul’da iki gün süren bir “Arama Konferansı” toplantısı düzenlenmiştir. Çoğunluğunu akademisyen ve tasarımcıların oluşturduğu katılımcılarla ETSM’nin içeriği, müze için ürünün anlamı, ne tür malzemelerin koleksiyon kapsamına dahil edileceği, koleksiyon politikası, toplama ve alımlara ilişkin yöntemler belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.

Müzelerin en önemli işlevlerinden biri, bir coğrafyayı ya da bir konuyu meşru kılmalarıdır. Buna göre ETSM, uluslararası pazarda Türkiye tasarımının meşruiyetini destekleyecek ve İstanbul’un bir tasarım merkezi olarak bilinirliğini güçlendirecektir.

 

ETSM’nin Amaçları:

– Geçmişten günümüze Türkiye’deki endüstriyel tasarım alanında üretilmiş bilginin düzenli ve örgütlü halde erişime açılmasıdır.
– ETSM, Türkiye’nin ürün tasarımı belleğini araştırmak, belgelemek, toplamak için bir zemin oluşturacaktır.
– ETSM’nin, endüstriyel tasarım mesleği ve üretimini toplumun farklı kesimlerine tanıtacaktır.
– Tasarım alanının bireysel ve kurumsal aktörlerine profesyonel belleklerini oluşturmak için yardımcı olacak yol gösterecektir.

 

Proje Hedefleri:

– ETSM’nin Türkiye endüstriyel tasarım alanındaki tüm paydaşlar için ortak bir platform olması,
– Türkiye endüstriyel tasarım alanındaki ürün, hizmet ve gelişmelerin küresel ölçekte tanıtılması,
– Türkiye’de bir tasarım kimliği oluşturma yolunda mevcut verileri bütünsel olarak sunacak bir merkez teşkil etmesi,
– Gerçek, fiziksel koleksiyonlu ve mekânlı bir müze kurulmasına yönelik müzeolojik bir rapor yayınlanması hedeflenmektedir.