KOLEKSİYON

Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi (ETSM) koleksiyonu olarak tanımladığımız oluşumun, Türkiye’de endüstriyel tasarım alanına değin her türlü ürün, proje, belge, bilgi ve görseli kapsaması hedeflenmektedir. Yaşadığımız coğrafyada endüstriyel tasarım kapsamında değerlendirilebilecek ürün koleksiyonları veya arşivlerin bütünsel olarak bulunmaması nedeniyle, çıkış noktamız, günümüzden geçmişe giden bir aks üzerinde “toplama ve biriktirme” faaliyeti başlatmaktır.

Bu doğrultuda koleksiyonun ilk verilerini Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun (ETMK) bizzat düzenlediği ya da organizasyonu içinde bulunduğu tasarım sergilerinde yer alan ürünler oluşturmaktadır. Kuşkusuz 20 yıla yaklaşan bir geçmişiyle bu sergilerdeki ürünlerin orijinallerine ulaşabilmek, bunları fiili bir koleksiyon için temin etmek, şu andaki “sanal müze” yapılanması için erkendir. ETSM, özünde bir belgeleme ve arşiv çalışmasıdır. Konuyla ilgili dağınık halde bulunan nesneleri tespit etme, belgeleme, kayıt altına alma; bunlarla ilgili diğer bilgi ve belgeleri bir araya toplama ve sunma işlemi esnasında müze kuruluş aşamalarında uygulanan bilimsel yollar takip edilmektedir.